Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті наводиться опис законодавчих актів, на підставі яких органи містобудування та архітектури видають основні вихідні дані для проектування об’єктів містобудування, а також проблеми, які при цьому виникають.
Опис
Ключові слова
вихідні дані для проектування, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, кафедра теорії архітектури
Бібліографічний опис
Смілка В. А. Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування / В. А. Смілка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 268 - 272. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання