Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування

Ескіз

Дата

2014

Автори

Смілка, В. А

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті наводиться опис законодавчих актів, на підставі яких органи містобудування та архітектури видають основні вихідні дані для проектування об’єктів містобудування, а також проблеми, які при цьому виникають.

Опис

Ключові слова

вихідні дані для проектування, містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Смілка В. А. Законодавчі та нормативні підстави надання вихідних даних для проектування об’єктів містобудування / В. А. Смілка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 35. - С. 268 - 272. - Бібліогр : 5 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset