Сучасні тенденції трансформації інноваційності вітчизняних підприємств промислового комплексу

Ескіз недоступний
Дата
2023
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Для післявоєнної відбудови всіх інфраструктурних об’єктів інновації стануть ключовим фундатором активізації промислово-виробничо-будівельного комплексу, а принципово новий рівень взаємодії великого бізнесу, держави, науки й технологічних підприємств забезпечать їх стратегічну реалізацію. Саме залучення великого бізнесу як національного так і іноземних партнерів в інноваційний процес відіграє визначальну роль у відбудові і забезпеченні конкурентних позицій національному виробнику. Варто нагадати, інновації вимагають широкого набору компетенцій і серйозних ресурсів, яких найчастіше немає в окремо взятої компанії, тому партнерство й ефективна взаємодія з широким колом учасників інноваційної діяльності (наука, стартапи, постачальники, компанії суміжних галузей) такі важливі задля впровадження новаторських рішень і їхньої успішної комерціалізації, що дозволить адаптувати корпоративну культуру й систему мотивації як усередині компаній, так і в державних органах, формуючи толерантність до ризику й наділяючи новаторів більшою волею для можливостями експериментувати й будувати нове.
Опис
Ключові слова
кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, кафедра охорони праці та навколишнього середовища, трансформація, інноваційність, тенденції, промисловий комплекс
Бібліографічний опис
Бєлова А. Сучасні тенденції трансформації інноваційності вітчизняних підприємств промислового комплексу /А. Бєлова, Н. Журавська, В. Вовна // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах: матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 50 – 53. – Бібліогр. : 4 назви.