Фальц-Фейни - засновники «Асканія-Нова»

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Бескиди
Анотація
Наукові розробки про історичний розвиток національних меншин на українській території в контексті загальноєвропейських історичних процесів демонструють міжнародній спільноті європейсько-інтеграційну орієнтацію українських науковців. Вагомим є доробок науковців у вивченні становища німецьких поселенців та особливо громадській, економічній, політичній діяльності роду Фальц-Фейнів, це: І. Кулинич, М. Данилевич, О. Владимирський, А. Задерейчук та ін.
Опис
Ключові слова
історичний розвиток національних меншин
Бібліографічний опис
Васильчук В. М. Фальц-Фейни - засновники «Асканія-Нова» / В. М. Васильчук // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 2 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2018. - Вип. 4, ч. 2 : Четверта міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 23 листопада 2018 р. - С. 201 - 206. - Бібліогр. : 4 назви.