Актуальність визначення потенціалу успішності управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами

Ескіз
Дата
2017
Автори
Балдук, Георгій Павлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою роботи є обґрунтування актуальності визначення потенціалу успішності управлінського рішення й потенціалу успішності проекту в керуванні інвестиційно-будівельними проектами й визначення що саме впливає на потенціал успішності управлінських рішень та проектів. Для обґрунтування актуальності та визначення факторів впливу в аналізі літератури відображені фактори та ризики, що сприяють невдачі проектів будівельної галузі. В роботі проаналізовані основні методи та принципи прийняття управлінських рішень, а також процеси їх прийняття. Результатом аналізу є: визначення основних чинників, що впливають на потенціал успішності управлінського рішення і проекту; доведення актуальності визначення потенціалу успішності управлінського рішення та проекту при керуванні проектом; сформовано визначення для потенціалу успішності рішення та потенціалу успішності проекту. Доведено та обґрунтовано актуальність визначення потенціалу успішності управлінського рішення та потенціалу успішності проекту в керуванні інвестиційно-будівельними проектами, що формує основу для їх подальшого вивчення та математичного визначення.
Опис
Ключові слова
управлінські рішення, інформація, властивості інформації, інвестиційно-будівельні проекти, метод
Бібліографічний опис
Балдук Г. П. Актуальність визначення потенціалу успішності управлінських рішень в керуванні інвестиційно-будівельними проектами / Г. П. Балдук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 31 - 38. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання