Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі

Ескіз

Дата

2018

Автори

Безклубенко, Ірина Сергіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Актуальність вибору вектора переваги критеріїв при виборі варіанта проекту інженерної мережі визначається необхідністю (вже на стадії проектування мережі) враховувати можливість забезпечення всіх споживачів цільовим продуктом в необхідній кількості і відповідній якості при мінімальних значеннях деяких критеріїв, записаних у вартісному, енергетичному або надійнісному виразі. Проведено порівняльний аналіз існуючих методів вибору вагових коефіцієнтів. Особливу увагу приділено методам ранжування та приписування балів, які є найбільш ефективними у випадку невеликої кількості критеріїв. Запропоновано метод ранжування і метод приписування балів у випадку, коли число критеріїв дорівнює двом, на прикладі задачі вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, яка є двокритеріальною. Один критерій відображає потребу мінімізації фінансових витрат на будівництві і експлуатацію мережі з метою забезпечення поставлених у час проектування потреб в цільовому продукті. Другий ‒ відображає потребу на перспективний розвиток системи в майбутньому від досягнутого рівня. Введений вектор переваги критеріїв дає можливість двокритеріальну задачу вибору проекту інженерної мережі, що розвивається, замінити однокритеріальною.

Опис

Ключові слова

інженерна мережа, двокритеріальна оптимізація, вектор переваги критеріїв, ранжування, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Безклубенко І. С. Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 34. – С. 111 – 114. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced