Нелінійне моделювання роботи монолітного ребристого перекриття силосу на основі дослідних даних

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Адаменко, В. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Сумського національного аграрного університету
Анотація
Для монолітного ребристого перекриття силосу розроблено нелінійну розрахункову модель, яка враховує фактичні характеристики міцності бетону і арматури, площі перерізу арматури за зонами армування. Результати нелінійних розрахунків за кроками завантаження співставленні із дослідними даними прогинів монолітних балок перекриття, отриманими під час циклу завантаження – розвантаження існуючого силосу. Для монолитного ребристого перекрытия силоса разработана нелинейная расчетная модель, которая учитывает фактические характеристики прочности бетона и арматуры, площади сечения арматуры по зонам армирования. Результаты нелинейных расчетов по шагам нагружения сопоставлены с опытными данными прогибов монолитных балок перекрытия, полученными во время цикла нагружения – разгрузки существующего силоса. For slab-stringer system of the silo created the nonlinear design model which takes into account real data of concrete and steel strengths, area of reinforcement according to zones of armoring. Results of nonlinear calculations on the loading steps were compared with the experimental data of monolithic floor beams deflections which were obtained in time of real silo loading unloading cycle.
Опис
Ключові слова
монолітне ребристе перекриття, балка, нелінійний розрахунок, прогин, монолитное ребристое перекрытие, нелинейный расчет, прогиб, slab-stringer system, rib floor, beam, nonlinear calculation, deflection, кафедра металевих і дерев’яних конструкцій
Бібліографічний опис
Адаменко В. М. Нелінійне моделювання роботи монолітного ребристого перекриття силосу на основі дослідних даних / В. М. Адаменко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія : Будівництво : наук.-метод. журн. / за заг. ред. Л. В. Іванович. – Суми : СНАУ, 2014. - Вип. 10 (18). - С. 67 - 71. - Бібліогр. : 4 назви.