Особливості планувальних рішень квартир для формування терасної забудови

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Копійка, С. В.
Слєпцов, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються питання раціонального застосування житлових будинків терасного типу. Проаналізовано типи квартир з різними планувальними рішеннями, які застосовують при забудові схилів. Приведені прийоми групувань квартир, на основі яких запропоновано подану класифікацію терасового житла. Схематично зображенні методи блокування житлових осередків – квартир. Також розглянуті основні прийоми сполучення різновисотних терас.
Опис
Ключові слова
Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, житлові будинки, будинки терасного типу, житловий осередок, типи квартир, групування, блокування квартир, тераса, жилые дома, дома террасного типа, жилые ячейки, типы квартир, группировка, блокировка квартир, терраса, residential houses, terraced, residential units, apartment types, grouping, block of apartments, terrace
Бібліографічний опис
Копійка С. В. Особливості планувальних рішень квартир для формування терасної забудови / С. В. Копійка, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 193-198. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання