Оцінка навантажень в зоні ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гужевський, Ігор Віталійович
Солодей, Іван Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Ендопротезування на сьогодні є широко поширеним способом лікування захворювань опорно-рухового апарату. Імплантація штучного суглоба дозволяє усунути больовий синдром, забезпечити опороздатність кінцівки, відновити рухи в суглобі. На сьогодні немає повного розуміння реальних процесів, що визначають біомеханічну поведінку штучних суглобів в реальних фізіологічних умовах при різних анатомічних варіантах будови суглобових структур. Тому вивчення поведінки системи імплант-кістка методами математичного аналізу набуває все більшого значення. Побудована на основі методу скінченних елементів біомеханічна модель системи кістка-ендопротез використовується для оцінки різних умов закріплення об'єкта у просторі, умов розташування ендопротеза. Проведено комплексний аналіз напружено-деформованого стану, визначені найбільш навантажені зони кульшового суглоба, принципи сумісної роботи конструкції.2

Опис

Ключові слова

біомеханіка, математична модель, ендопротезування, імплантант, кульшовий суглоб, метод скінченних елементів, напружено-деформований стан, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Гужевський І. В. Оцінка навантажень в зоні ацетабулярного компонента ендопротеза кульшового суглоба / І. В. Гужевський, І. І. Солодей // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 151-156. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset