Роль містобудівного права при регулюванні землекористування

Анотація
Планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях є одним із напрямків державного регулювання у сфері містобудування і регулюється містобудівним законодавством. Регулювання планування, забудови та іншого використання територій здійснюється завдяки розробці містобудівної документації, яка охоплює як всю територію країни, так і окремі земельні ділянки. В той же час, планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх власниками / користувачами.
Опис
Ключові слова
кафедра землеустрою і кадастру, планування територій, містобудівне законодавство, регулювання землекористування, містобудівна документація, земельне законодавство
Бібліографічний опис
Петраковська О. С. Роль містобудівного права при регулюванні землекористування / О. С. Петраковська, Ю. О. Тацій, М. Ю. Михальова // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 66 - 70. - Бібліогр. : 9 назв.