Роль містобудівного права при регулюванні землекористування

Ескіз

Дата

2018

Автори

Петраковська, Ольга Сергіϊвна
Тацій, Юрій Олександрович
Михальова, Марія Юріϊвна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях є одним із напрямків державного регулювання у сфері містобудування і регулюється містобудівним законодавством. Регулювання планування, забудови та іншого використання територій здійснюється завдяки розробці містобудівної документації, яка охоплює як всю територію країни, так і окремі земельні ділянки. В той же час, планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх власниками / користувачами.

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою і кадастру, планування територій, містобудівне законодавство, регулювання землекористування, містобудівна документація, земельне законодавство

Бібліографічний опис

Петраковська О. С. Роль містобудівного права при регулюванні землекористування / О. С. Петраковська, Ю. О. Тацій, М. Ю. Михальова // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 66 - 70. - Бібліогр. : 9 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced