Роль містобудівного права при регулюванні землекористування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Петраковська, Ольга Сергіϊвна
Тацій, Юрій Олександрович
Михальова, Марія Юріϊвна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Планування територій на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях є одним із напрямків державного регулювання у сфері містобудування і регулюється містобудівним законодавством. Регулювання планування, забудови та іншого використання територій здійснюється завдяки розробці містобудівної документації, яка охоплює як всю територію країни, так і окремі земельні ділянки. В той же час, планування та забудова земельних ділянок здійснюється їх власниками / користувачами.
Опис
Ключові слова
кафедра землеустрою і кадастру, планування територій, містобудівне законодавство, регулювання землекористування, містобудівна документація, земельне законодавство
Бібліографічний опис
Петраковська О. С. Роль містобудівного права при регулюванні землекористування / О. С. Петраковська, Ю. О. Тацій, М. Ю. Михальова // Будівельне право: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 66 - 70. - Бібліогр. : 9 назв.