Чинники регіонального виміру національної ідентичності

Ескіз

Дата

2015

Автори

Макаренко, Наталія Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Регіональний формат розвитку характерний для України від самого початку її становлення. Він був обумовлений державними, а точніше бездержавницькими традиціями українського народу, процесами денаціоналізації етнічних українців, регіональними економічними, соціально- політичними, культурними, мовними й іншими відмінностями. Складним і неоднозначним був процес формування національної ідентичності. Він «гальмувався обставинами історичної долі українців, змушених існувати на стику християнського і мусульманського світів, а згодом західноєвропейської та російської етноцивілізаційних платформ [1, с. 48]. Тривале перебування значних частин українських територій, на яких розпочинався процес українського етногенезу, під владою і у складі різних держав відчутно позначилося на етносоціальних і етнонаціональних процесах в їх середовищі, спричинивши регіональний вимір соціально-політичного та етнополітичного розвитку і зумовивши «орієнтаційний характер української самосвідомості» [1, с. 48]. Актуальність розробки даної теми полягає в тому, що проблема формування спільної національної ідентичності є однією з визначальних для українського суспільства,

Опис

Ключові слова

регіональний формат розвитку, національна ідентичність

Бібліографічний опис

Макаренко Н. Ю. Чинники регіонального виміру національної ідентичності / Н. Ю. Макаренко // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 163-169. - Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced