Способи пошуку неточних дублікатів зображень в наукових роботах

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Наведено основні способи приховування запозичень. Зроблено аналіз популярних рішень, що використовуються для пошуку неповних дублікатів зображень. Описані можливі методи та підходи до пошуку дублікатів графічних елементів у наукових роботах. Розглянуто принципи роботи алгоритмів індексації зображень і випробувано один з найперспективніших методів. Отримані дані свідчать про відсутність готового рішення, яке задовольняє висунуті вимоги, а саме знаходження тільки дублікатів зображення, а не схожих на нього, а також нечутливість до таких модифікацій, як обрізання, віддзеркалення, поворот.
Опис
Ключові слова
дублікати зображень, хешування зображень, averag ehash, difference hash, perceptual hash, кафедра інформаційних технологій, кафедра основ інформатики, дубликаты изображений, хеширование изображений
Бібліографічний опис
Білощицький А. О. Способи пошуку неточних дублікатів зображень в наукових роботах / А. О. Білощицький, О. В. Діхтяренко, С. В. Палій // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 149-155. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання