Архітектоніка ландшафтів і урбанізація міського середовища Києва

Ескіз

Дата

2016

Автори

Тимохін, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті розглянуто штучні й природні ландшафти Києва, їх архітектонічні особливості і геометрію, визначена роль архітектоніки у стримуванні процесів суцільної урбанізації територій та гармонізації міського середовища Києва.

Опис

Ключові слова

архітектоніка, ландшафти, урбанізація, міське середовище, Київ, кафедра дизайну архітектурного середовища

Бібліографічний опис

Тимохін В. О. Архітектоніка ландшафтів і урбанізація міського середовища Києва / В. О. Тимохін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 46. - С. 339 - 346. - Бібліогр : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset