Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Енергетичний комплекс України залежить від поставок газу, нафти, ядерного палива, а також від розвитку власної вугільної промисловості. Видобування вугілля підземним способом проводиться в особливо небезпечних та специфічних умовах. Такі умови формують невизначеність внутрішнього й зовнішнього середовищ. Ризики, які породжуються невизначеністю, негативно впливають на програму вуглевидобутку, що зазвичай призводить до хронічного невиконання плану. Це знижує рентабельність вуглевидобутку та, як наслідок, відбивається на економічному стані галузі в цілому. Метою досліджень було вивчення впливу окремих факторів на відставання від плану вуглевидобутку. У даній роботі вперше розглянуто планограму гірничих робіт, як комплекс безперервних та дискретних робот і операцій. Це дало можливість застосувати стохастичний метод моделювання, який дозволяє створювати безліч варіантів здійснення розкладу виконання гірничих робіт, і таким чином охоплює усі потенціально можливі його реалізації. За результатами дослідження вдосконалено методику стохастичного моделювання розкладу очисних робіт шляхом введення і врахування взаємних залежностей між елементарними операціями основних процесів очисних робіт. Встановлено, що найбільш перспективними способами зниження ризиків вуглевидобутку є сучасні інформаційні технології, які базуються на моніторингу ранніх сигналів стохастичного середовища, в якому здійснюється вуглевидобуток.
Опис
Ключові слова
планограма, невизначеність, стохастичне моделювання, елементарні операції, ризики
Бібліографічний опис
Назимко В. В. Стохастичне моделювання ризиків невиконання розкладу підземного вуглевидобутку / В. В. Назимко, А. В. Мерзлікін, Л. М. Захарова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 30. – С. 169 - 179. - Бібліогр. : 22 назви.
Зібрання