Розробка та впровадження сітьових моделей інноваційного змісту для забезпечення надійності процесам організації будівництва в умовах подолання кризи

Ескіз

Дата

2010

Автори

Лагутін, Г. В.
Тугай, О. А.
Поколенко, В. О.
Борисова, Н. О.
Приходько, Д. О.
Чуприна, Ю. А.
Слипенчук, О. О.
Баглай, В. В.
Кухта, К. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В якості інструменту подолання ризиків замовника в умовах кризи розроблена пропонується детермінована сітьова моделі організації будівництва „Буд-інвест-протект”. Впровадження нових технологічних та вартісних параметрів подій та дуг та запроваджені інновації щодо оптимізації моделей будівництва в рамках цієї сітьової моделі наближують процес моделювання будівництва до його реалій будівництва, забезпечують зростання надійності та маневреності використання ресурсів замовника.

Опис

Ключові слова

кафедра організації та управління будівництвом, кафедра менеджменту в будівництві, ресурсно-календарна модель, сітьова модель "Буд-інвест-протект, інвестиційна надійність, багатокритеріальна оптимізація, resource planning model, network model „Bud-invest-protect”, investment reliability, multycriterion optimization

Бібліографічний опис

Розробка та впровадження сітьових моделей інноваційного змісту для забезпечення надійності процесам організації будівництва в умовах подолання кризи / Г. В. Лагутін, О. А. Тугай, В. О. Поколенко [та ін.] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 37. - С. 264 - 269. - Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset