Розробка та впровадження сітьових моделей інноваційного змісту для забезпечення надійності процесам організації будівництва в умовах подолання кризи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Лагутін, Г. В.
Тугай, О. А.
Поколенко, В. О.
Борисова, Н. О.
Приходько, Д. О.
Чуприна, Ю. А.
Слипенчук, О. О.
Баглай, В. В.
Кухта, К. П.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В якості інструменту подолання ризиків замовника в умовах кризи розроблена пропонується детермінована сітьова моделі організації будівництва „Буд-інвест-протект”. Впровадження нових технологічних та вартісних параметрів подій та дуг та запроваджені інновації щодо оптимізації моделей будівництва в рамках цієї сітьової моделі наближують процес моделювання будівництва до його реалій будівництва, забезпечують зростання надійності та маневреності використання ресурсів замовника.
Опис
Ключові слова
кафедра організації та управління будівництвом, кафедра менеджменту в будівництві, ресурсно-календарна модель, сітьова модель "Буд-інвест-протект, інвестиційна надійність, багатокритеріальна оптимізація, resource planning model, network model „Bud-invest-protect”, investment reliability, multycriterion optimization
Бібліографічний опис
Розробка та впровадження сітьових моделей інноваційного змісту для забезпечення надійності процесам організації будівництва в умовах подолання кризи / Г. В. Лагутін, О. А. Тугай, В. О. Поколенко [та ін.] // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 37. - С. 264 - 269. - Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання