Вип. 37

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/171

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 40
 • Документ
  Структура прав власності на нерухоме майно
  (КНУБА, 2010) Недава, О. Л.
  У статті викладені особливості структури права власності на вільній і забудованій земельній ділянці.
 • Документ
  Аналіз можливостей наземного лазерного сканування та сучасної наземної фотограмметрії
  (КНУБА, 2010) Шульц, Р. В.
  Виконано аналіз сучасного стану можливостей методу наземної фотограмметрії та лазерного сканування і аналіз методів інтегрування даних фотограмметрії і лазерного сканування. Розглянуто варіанти створення 3D моделей за даними цифрового фотознімання та лазерного сканування місцевості.
 • Документ
  Визначення просторових параметрів переходу між міською та державною системами координат
  (КНУБА, 2010) Шульц, Р. В.; Тарнопольський, Є. А.
  Розроблено методику визначення параметрів зв’язку між державною референцною системою і умовною міською системою координат на прикладі системи координат м. Києва.
 • Документ
  Геодезичний контроль ліфтового устаткування в умовах висотного будівництва
  (КНУБА, 2010) Шульц, Р. В.; Демяненко, Р. А.; Медведський, Ю. В.
  Виконано аналіз існуючого стану висотного будівництва у світі та Україні. Особливу увагу зосереджено на питанні геодезичного забезпечення геометричних параметрів ліфтового устаткування. Запропоновано нову технологію контролю геометричних параметрів ліфтового устаткування.
 • Документ
  Східна Європа та Україна: ступінь впливу народного житла на формотворення дерев’яної церкви
  (КНУБА, 2010) Шевцова, Г. В.
  В статті виявлено шляхи розвитку «хатнього» конструктивного типу перекриття дерев’яних церков та порівняльну міру його впливу на формотворення храмів країн Східної Європи і України. Основну увагу приділено церквам карпатського регіону: яскраво вираженої зони змішування форм з різною ґенезою.
 • Документ
  Неархимедова метрика при исследовании неопределенности
  (КНУБА, 2010) Филимонова, О. Ю.; Минаева, Ю. И.; Недава, К. Л.
  Рассматриваются вопросы анализа нечетких множеств на уровне мен тальных образов в пространстве с не-архимедовой мерой. Показано, что в ус ловиях неопределенности необходимо учитывать отсутствие меры или ее не совпадение с мерой для условий определенности. Предложено рассматривать нечеткое множество (НМ) как объединение нечетких подмножеств, каждое из которых получено на основе процедуры сжатия системы итерируемых функций.
 • Документ
  Предпосылки и современные возможности осуществления трансфера технологий в Украине
  (КНУБА, 2010) Федосова, Е. В.; Кузнецов, А. В.; Шпакова, А. В.
  Анализируются особенности трансфера технологий, сформировавшиеся в современной мировой экономике; рассматриваются предпосылки и возможности использования организационно-технологического механизма осуществления трансфера с учетом сложившейся специфики развития национальной экономики предприятий в Украине.
 • Документ
  Нейтралізація ризиків замовника при визначенні переможця тендерів на виконання будівельно монтажних робіт
  (КНУБА, 2010) Тугай, А. О.; Лагутін, Г. В.; Поколенко, В. О.; Борисова, Н. О.; Приходько, Д. О.; Чуприна, Ю. А.; Слипенчук, О. О.; Баглай, В. В.; Кухта, К. П.
  Розроблено відповідний до євровимог аналітичний інструмент достовірного визначення замовником будівельного проекту переможців тендеру на виконання будівельно-монтажних та спеціальних робіт.
 • Документ
  Сучасні проблеми, тенденції та досвід трансформації архітектурно-містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2010) Товбич, В. В.; Дюжев, С. А.
  Розглянуто стан, проблеми та актуальний досвід удосконалення сфери архітектурно-містобудівної діяльності. Намічені напрямки трансформації методологічних, професійних та організаційно-управлінських засад містобудування.
 • Документ
  Уніфікація структури інформаційного забезпечення містобудівної діяльності
  (КНУБА, 2010) Сингаївська, О. І.
  Розглянуті актуальні проблеми, питання та завдання розвитку спеціальної мови у сфері містобудівної діяльності, як інструменту професійного спілкування.