Аналіз зображення дефектів типу «пітинг» на об’єктах будівництва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Горда, Олена Володимирівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У роботі в рамках методів неруйнівного контролю технічного стану будівель і споруд, а також будівельної техніки, визначаються і досліджуються цифрові зображення дефектів типу пітингу (Pit-дефекти), що спостерігаються на поверхні об’єктів моніторингу. Визначаються перетворення зображень, що містять Pit-дефекти (ІЗО-Pit) для цифрових зображень об'єктів будівництва. Робота виконана в рамках кластерного аналізу й орієнтована на розроблення методів побудови алгоритмів встановлення й ідентифікації дефектів такого типу на об'єктах будівництва. Для описаних перетворень проведено дослідження стосовно можливості спостереження дефектів цього типу на цифрових зображеннях, особливостей їх представлення на цифрових зображеннях, визначено основні їх елементи. Виконана формалізація перетворень для вирішення завдань розпізнання та ідентифікації зазначених дефектів в рамках оптичного методу неруйнівного контролю, а також можливі спостереження інваріантів перетворень.
Опис
Ключові слова
зображення, дефект, пітинг, перетворення, інваріант, кластер, багато вид, півгрупа, формалізація, кафедра інформаційних технологій проектування і прикладної математики
Бібліографічний опис
Горда О. В. Аналіз зображення дефектів типу “пітинг” на об’єктах будівництва / О. В. Горда // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 112 - 117. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання