Регіональна політика і політика охорони здоров’я: чи можлива синхронізація?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Семигіна, Тетяна Валеріївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Економічна думка
Анотація
Наразі чинну систему охорони здоров’я в Україні та політику із її відтворення можна вважати неефективною. Про це свідчать ключові індикатори оцінювання наслідків політики: негативні медико-демографічні показники, фінансова неефективність і неспроможність захистити від фінансових ризиків тих, хто потребує послуг, а також невдоволеність населення медичним обслуговуванням [14].
Опис
Ключові слова
політика охорони здоров’я, регіональна політика
Бібліографічний опис
Семигіна Т. В. Регіональна політика і політика охорони здоров’я: чи можлива синхронізація? / Т. В. Семигіна // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 286-291. - Бібліогр. : 16 назв.