Регіональна політика і політика охорони здоров’я: чи можлива синхронізація?

Ескіз

Дата

2016

Автори

Семигіна, Тетяна Валеріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Наразі чинну систему охорони здоров’я в Україні та політику із її відтворення можна вважати неефективною. Про це свідчать ключові індикатори оцінювання наслідків політики: негативні медико-демографічні показники, фінансова неефективність і неспроможність захистити від фінансових ризиків тих, хто потребує послуг, а також невдоволеність населення медичним обслуговуванням [14].

Опис

Ключові слова

політика охорони здоров’я, регіональна політика

Бібліографічний опис

Семигіна Т. В. Регіональна політика і політика охорони здоров’я: чи можлива синхронізація? / Т. В. Семигіна // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 1 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 286-291. - Бібліогр. : 16 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced