Комунікація в проектах відбудови міської інфраструктури

Ескіз

Дата

2024

Автори

Бойко А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Відбудова міської інфраструктури є ключовим аспектом, для подальшого розвитку будь-якого міста. Вона визначить його конкурентоспроможність та здатність задовольняти потреби жителів та гостей. Але, реалізація проектів відбудови міської інфраструктури не є легкою та безпроблемною. Так однією з головних проблем є задоволення потреб в активній співпраці між різними зацікавленими сторонами та ефективної комунікації між ними, що є ключовим чинником успішної реалізації проектів відбудови, бо дозволить уникнути непорозумінь, конфліктів та затримок у виконанні робіт. Чітка та відкрита комунікація між різними стейкхолдерами дозволяє враховувати їхні погляди, потреби та концепції, що в свою чергу сприяє підвищенню рівня задоволеності всіх учасників проекту. Тому важливо застосувати управління зацікавленими сторонами, яке згідно РМВОК [1] складається з чотирьох процесів: ідентифікація або виявлення стейкхолдерів, планування залучення стейкхолдерів, управління залученням стейкхолдерів, моніторинг залучення стейкхолдерів.

Опис

Ключові слова

кафедра управління проектами, проект відбудови міської інфраструктури

Бібліографічний опис

Бойко А. В., Комунікація в проектах відбудови міської інфраструктури / А. В. Бойко // Управління проектами у розвитку суспільства.Тема: «Управління проєктами післявоєнної розбудови України»: тези доповідей / відп. за вип. С.Д.Бушуєв. – Київ : КНУБА, 2024. – С. 50- 54. - Бібліогр.: 2 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced