Вимірювання концентрації СО₂ в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами

Ескіз

Дата

2014

Автори

Ваколюк, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У статті відображено аналіз результатів вимірів концентрацій СО₂ в атмосфері, отриманих за допомогою дослідних веж, розташованих в різних країнах світу, та вимірів, здійснених супутником GOSAT (Ibuki). Результати вимірів показують річне коливання рівня концентрації СО₂ в атмосфері та її зростання протягом дослідних періодів. Як приклад розглянуто виміри на територію розміщення станції Хеджіхатсол (Угорщина). Отримана порівняльна оцінка вимірів парникового газу, здійснених на даній станції моніторингу за допомогою супутника GOSAT (Ibuki) та дослідної вежі для періоду з січня по вересень 2009 року.

Опис

Ключові слова

концентрація СО₂ в атмосфері, GOSAT, FLUXNET, Hegyhatsal

Бібліографічний опис

Ваколюк М. В. Вимірювання концентрації СО₂ в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами / Ваколюк М. В. // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ: КНУБА : ІТПП, 2014. - Вип. 14. - С. 41 - 52. - Бібліогр. : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset