Вимірювання концентрації СО₂ в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Ваколюк, М. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА : ІТГІП
Анотація
У статті відображено аналіз результатів вимірів концентрацій СО₂ в атмосфері, отриманих за допомогою дослідних веж, розташованих в різних країнах світу, та вимірів, здійснених супутником GOSAT (Ibuki). Результати вимірів показують річне коливання рівня концентрації СО₂ в атмосфері та її зростання протягом дослідних періодів. Як приклад розглянуто виміри на територію розміщення станції Хеджіхатсол (Угорщина). Отримана порівняльна оцінка вимірів парникового газу, здійснених на даній станції моніторингу за допомогою супутника GOSAT (Ibuki) та дослідної вежі для періоду з січня по вересень 2009 року.
Опис
Ключові слова
концентрація СО₂ в атмосфері, GOSAT, FLUXNET, Hegyhatsal
Бібліографічний опис
Ваколюк М. В. Вимірювання концентрації СО₂ в атмосфері супутником GOSAT та дослідними вежами / Ваколюк М. В. // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ: КНУБА : ІТПП, 2014. - Вип. 14. - С. 41 - 52. - Бібліогр. : 16 назв.
Зібрання