Модернізація ресурсно-календарних моделей як провідних аналітичних інструментів забезпечення організації будівництва надійності в умовах подолання кризи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Автори
Безух, В. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В якості інструменту подолання ризиків замовника в умовах кризи розроблена пропонується детермінована сітьова моделі організації будівництва „Модерн-буд-ресурс”. Впровадження нових технологічних та вартісних параметрів подій та дуг та запроваджені інновації щодо оптимізації моделей будівництва в рамках цієї сітьової моделі наближують процес моделювання будівництва до його реалій будівництва, забезпечують зростання надійності та маневреності використання ресурсів замовника.
Опис
Ключові слова
ресурсно-календарна модель, сітьова модель „Модерн-буд-ресурс", інвестиційна надійність, багатокритеріальна оптимізація, resource planning model, network model “Modern-build-resours”, investment reliabilitу, multycriterion optimization
Бібліографічний опис
Безух В. В. Модернізація ресурсно-календарних моделей як провідних аналітичних інструментів забезпечення організації будівництва надійності в умовах подолання кризи / В. В. Безух // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2010. - Вип. 38. - С. 42 - 47. - Бібліогр. : 2 назви.
Зібрання