Вип. 38

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 47
 • Документ
  Дослідження будівельно-технологічних характеристик існуючих будинків старої міської забудови
  (КНУБА, 2010) Осипов, О. Ф.; Гладун, І. Т.
  В статті виконано дослідження об’ємно-планувальних та конструктивні вирішення існуючих будинків старої міської забудови, які суттєво впливають на можливі методи зведення підземної частини поруч розташованих будинків та методи виконання будівельних процесів та робіт.
 • Документ
  Екологічна оцінка інженерно-планувального рішення перетинів магістральних вулиць та доріг в різних рівнях
  (КНУБА, 2010) Осєтрін, М. М.; Солуха, І. Б.
  Розглянута екологічна оцінка перетинів магістралей в різних рівнях. Для попередження екологічної кризи та покращення екологічної ситуації в місцях перетину магістралей вулично-дорожньої мережі необхідно змінити сучасний підхід до проектування та реконструкції перетинів магістралей – розглядати та оцінювати перетини магістралей не тільки з містобудівної, а й з екологічної точки зору.
 • Документ
  Нові методи компенсації відповідно до змін у шведському законодавстві
  (КНУБА, 2010) Лізунова, А. П.
  В даній статті розглядаються основні поправки до законодавства Швеції, щодо примусового викупу земель та нарахування компенсації.
 • Документ
  Збір, обробка і оцінка інформації в ході дослідження транспортних і пішохідних потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них
  (КНУБА, 2010) Осєтрін, М. М.; Беспалов, Д. О.
  У статті дається визначення параметрам, необхідним для оцінки режиму руху транспортного та пішохідного потоків на перетинах міських магістралей в різних рівнях та на підходах до них. Надаються рекомендації по їх збору і подальшої оцінки.
 • Документ
  Один варіант методу прямих в задачах динаміки товстих пластин
  (КНУБА, 2010) Станкевич, А. М.; Чибіряков, В. К.; Шкельов, Л. Т.
  В роботі пропонується комбінований підхід до розв’язання динамічної задачі теорії пружності в постановці плоскої деформації для товстих пластин з будь-яким опиранням. Двовимірні по просторовим координатам вихідні рівняння редукуються до одновимірних за допомогою розробленого авторами варіанта методу прямих. Подальше чисельне розв’язання задач частот і форм власних коливань виконується з використанням метода дискретної ортогоналізації С.К.Годунова.
 • Документ
  Аналіз методів розрахунку оптимальної кількості стадій розвитку геодезичної мережі
  (КНУБА, 2010) Тарнопольський, Є. А.
  Виконано аналіз методів розрахунку оптимального коефіцієнта переходу від однієї стадії розвитку геодезичної основи до іншої та розрахунку кількості стадій геодезичної мережі.
 • Документ
  Основні напрямки вдосконалення реконструкції житлової забудови міст Лівану
  (КНУБА, 2010) Самойлович, Г. А.; Кассамані, Г. А.
  На основі узагальнення сучасного досвіду розроблені основні напрямки удосконалення реконструкції житлових районів міст Лівану.
 • Документ
  Містобудівна документація як інструмент підвищення ефективності управління розвитку міста
  (КНУБА, 2010) Сеймова, С. Ю.
  В статті розглянуто ефективність існуючої містобудівної документації на прикладі використання і забудови історичної території міста Києва. Висвітлені основні законодавчі акти і документи. Для порівняння було досліджено Концепцію висот м. Кельну (Німеччина), як європейське місто вирішує питання висотної забудови в історичному ядрі, охорони міського ландшафту, визначає захист пам`яток, створює сприятливі умови розвитку міста.
 • Документ
  Выбор опалубочных систем для возведения зданий стеновых конструктивных систем
  (КНУБА, 2010) Тонкачеев, Г. Н.; Хортюк, В. В.
  В статье представлена характеристика конструктивных решений различных опалубочных систем, тех, которые применяются для возведения монолитных стен бескаркасных зданий. Рассматриваются проблемы, связанные с большим количеством деталей, подлежащих перемещению при сборе и разборе опалубки, а также основные пути усовершенствования опалубочных систем. Предоставляются отдельные оценочные показатели для выбора опалубки.
 • Документ
  Концепція мікрорайону в XXI столітті
  (КНУБА, 2010) Орлова, А. І.
  Аналізується еволюція розвитку однієї з головних проектно - структурних ідей містобудування - мікрорайону, на прикладі м. Києва. Проводиться паралель між наявним проектним досвідом формування житлового середовища й актуальними ідеями його розвитку.
 • Документ
  Формування пасажиропотоку до аеропорту (на прикладі аеропорту «Бориспіль» м. Київ).
  (КНУБА, 2010) Осєтрін, М. М.; Рябченко, Т. О.
  В статті розкрито поняття «пасажиропотік» та «формування пасажиропотоку». Виділено види сполучення з аеропортом. Досліджено формування пасажиропотоку до міжнародного аеропорту «Бориспіль».
 • Документ
  Особливості оцінки будівель та споруд
  (КНУБА, 2010) Сердюченко, Н. Б.
  В статті розглянуті фактори, підходи, етапи та особливості визначення оцінки будівель та споруд.
 • Документ
  Коефіцієнт повздовжнього згину в розрахунку стержнів, що працюють на стиск зі згином
  (КНУБА, 2010) Кліменко, В. З.; Коваленко, М. С.; Коваль, А. В.
  Розглянуто методики визначення коефіцієнтів повздовжнього згину в розрахунках стержнів, що працюють на стиск зі згином за різними нормативними документами та літературними джерелами. Виконано числове дослідження та порівняння цих методик.
 • Документ
  Расчет элементов, работающих на сжатие с изгибом, при проектировании деревянных конструкций
  (КНУБА, 2010) Клименко, В. З.; Коваленко, М. С.
  Рассмотрен расчет деревянных элементов, работающих на сжатие с изгибом в разных нормативных документах и учебно-методической литературе.
 • Документ
  Визначення НДС рідкого діелектрика під дією електростатичного поля
  (КНУБА, 2010) Плоский, В. О.; Скочко, В. І.
  В даній роботі розглядається дія пондеромоторних (механічних) сил електростатичного поля на середовище (діелектрик) із слабко вираженими пружними властивостями, такими як рідини, наприклад.
 • Документ
  Аналітичний розв’язок задачі згинання прямих стрижнів, що на окремих ділянках спираються на пружну основу
  (КНУБА, 2010) Пеклов, М. О.
  В статі викладається аналітичний розв’язок задачі згинання системи прямих стрижнів, частина яких на окремих ділянках спираються на пружнію основу. Якщо основа існує, то v(x),φ(x),M(x),Q(x) визначаються розв’язком ак. Крилова. Де основа відсутня, використовується відомий розв’язок задачі згинання балки за методом початкових параметрів. Шукані початкові параметри визначаються розв’язком системи лінійних рівнянь, які реалізують умови сумісності деформації і умови рівноваги вузлів. v(x),φ(x),M(x),Q(x) окремого стрижня визначаються аналітично відомими формулами.
 • Документ
  До оцінки складності рельєфу земельної ділянки
  (КНУБА, 2010) Войтенко, С. П.; Чибіряков, В. К.; Малашевський, М. А.
  Представлена методика за допомогою якої можливо визначати коєфіціент складеності рельєфу на земельній ділянці яка обчислюється.
 • Документ
  Когнітивні моделі управління проектами в програмно-цільовому управлінні
  (КНУБА, 2010) Войтенко, О. С.
  Подано поняття програмно-цільового управління. Визначено місце когнітивних карт в структурі програмно-цільового управління та визначено основні методи програмно-цільового управління на різних етапах виконання цільових програм.
 • Документ
  Модернізація ресурсно-календарних моделей як провідних аналітичних інструментів забезпечення організації будівництва надійності в умовах подолання кризи
  (КНУБА, 2010) Безух, В. В.
  В якості інструменту подолання ризиків замовника в умовах кризи розроблена пропонується детермінована сітьова моделі організації будівництва „Модерн-буд-ресурс”. Впровадження нових технологічних та вартісних параметрів подій та дуг та запроваджені інновації щодо оптимізації моделей будівництва в рамках цієї сітьової моделі наближують процес моделювання будівництва до його реалій будівництва, забезпечують зростання надійності та маневреності використання ресурсів замовника.
 • Документ
  Організаційно-економічний механізм інвестування енергоефективних проектів в житловому секторі міст України
  (КНУБА, 2010) Тормосов, Р. Ю.; Степаненко, І. І.
  На сьогоднішній день Україна не може повністю забезпечити власні потреби в паливі за рахунок національних ресурсів. Однак ефективність їх використання в житлово-комунальному господарстві є дуже низькою. Потенціал енергозбереження становить близько 30 % від теперішнього рівня споживання. В статті проаналізовано причини слабкого розвитку енергоефективної політики держави, розглянуто механізми інвестування та запропоновані напрямки покращення фінансового середовища енергозбереження.