Особливості планування центрів паралімпійської підготовки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Радченко, В. С.
Зенькович, Наталія Георгіївна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті на підставі дослідження типологічної літератури та спеціалізованих джерел, здійснюється огляд сучасних концепцій побудови та функціонування паралімпійських центрів. На підставі чого запропоновані основні елементи архітектурно-планувальної структури, що можуть бути використані при проектуванні реабілітаційно-ідновлювального спортивного центру для людей з інвалідністю. In the article, based on the study of normative base, typological literature and specialized sources, an overview of modern concepts of the construction and operation of Paralympic centers is carried out. Based on this, architectural and planning solutions are proposed that can be used in designing a rehabilitation and restoration sports center for people with disabilities.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурного проектування цивільних будівель та споруд, paralympics, rehabilitation and recreation center, sports center, паралімійці, відновлювано-рекреаційний центр, спортивний центр, дефлімпійці
Бібліографічний опис
Радченко В. С. Особливості планування центрів паралімпійської підготовки / В. С. Радченко, Н. Г. Зенькович / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 597 - 602. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання