Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості

Ескіз

Дата

2014

Автори

Заграй, Я. М.
Ребренюк, А. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА : ІТГІП

Анотація

У даній статті розглянуто природний мінерал – шунгіт. Наведені дві теорії походження шунгітових порід. Зроблено огляд фізико-хімічних властивостей шунгіту, зокрема молекул фулеренів, які присутні в ньому та визначають його корисні властивості. Розглянуто основні процеси впливу на структуру води в системі “розбавлений водний розчин, питна вода – шунгіт” і зроблено висновок, що шунгіт можна використовувати для підготовки вод питного призначення завдяки високій активності шунгітового вуглецю в окисновідновних процесах, наявності процесів сорбції і обміну катіонів

Опис

Ключові слова

шунгіт, фулерени, питна вода, очищення води

Бібліографічний опис

Заграй Я. М., Ребренюк А. В. Використання природних мінералів (шунгіту) як етапів комплексної технології корегування складу водних розбавлених розчинів до природно сформованої якості / Я. М. Заграй, А. В. Ребренюк // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; гол. ред. О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ : КНУБА : ІТГІП, 2014. - Вип. 15. - С. 124 - 129. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset