Інвестиційна доцільність проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічними елементами в умовах невизначеності та ризиків

Ескіз

Дата

2017

Автори

Рижков, Сергій Сергійович
Бурунсуз, Катерина Сергіївна
Гончарова, Наталія Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Реалізація проектів створення енергетичних комплексів з плазмохімічними елементами вимагає великих обсягів фінансових вкладень. У зв'язку з цим викликає науковий і практичний інтерес використання методу Монте-Карло для оцінки доцільності проектів створення енергетичних комплексів з ПХЕ в умовах невизначеності і ризиків. Наведено узагальнену схему аналізу інвестиційної привабливості проектів зі створення комплексів з ПХЕ, розглянуто особливості застосування методу Монте-Карло. Проведено аналіз зміни світових цін на викопне паливо за прогнозами базового сценарію ЄС на 2016 рік. Побудовано графічні залежності для функції густини ймовірності вартості природного газу та кам'яного енергетичного вугілля, наведено прогноз змін цін на електроенергію, що відпускається різним секторам споживачів. За 15 років експлуатації розраховано сумарний дисконтований дохід енергоустановок ТЕС, що працюють на природному газі та з плазмохімічною газифікацією вугілля. Представлено результати аналізу індексу прибутковості енергоустановок ТЕС різних типів з використанням методу Монте-Карло.

Опис

Ключові слова

метод Монте-Карло, плазмохімічні елементи, функція густини ймовірності, індекс прибутковості, сумарний дисконтований дохід

Бібліографічний опис

Рижков С. С. Інвестиційна доцільність проекту створення енергетичного комплексу з плазмохімічними елементами в умовах невизначеності та ризиків / С. С. Рижков, К. С. Бурунсуз, Н. О. Гончарова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 31. – С. 52 - 61. - Бібліогр. : 19 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset