Огляд існуючих методів мультиагентної оптимізації

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гуцул, Т. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Наведено найбільш дослідженні та практично застосовувані на сьогодні методи мультиагентної оптимізації, зокрема: мурашиний, бджолиний та роєвий. Виявлено їх переваги й недоліки та встановлено найбільшу перспективність використання мурашиного методу для вирішення поставленої задачі, формування вихідних даних котрої опирається переважно на попередньо підготовлені набори геопросторових даних.

Опис

Ключові слова

кафедра геодезії, картографії та управління територіями, бджолиний метод, геопросторові дані, мультиагентний методи, мурашиний метод, оптимізація, роєвий метод, геопространственные данные, мультиагентные методы, муравьиный метод, оптимизация, пчелиный метод, роевой метод, ant colony algorithm, bee colony algorithm, particle swarm optimization algorithm, multiagent methods, optimization

Бібліографічний опис

Гуцул Т. В. Огляд існуючих методів мультиагентної оптимізації / Т. В. Гуцул // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 60. - С. 99-105. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced