Возможности учебного обеспечения подготовки юристов в строительных вузах

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
О совершенствовании подготовки юристов в строительных и иных высших учебных заведениях
Опис
Ключові слова
освітньо-кваліфікаційні рівні, п’ятнадцятиступенева освіта, пятнадцатиуровневое образование, подготовка юристов в строительных ВУЗах, підготовка юристів в будівельних ВНЗ, будівельна освіта, юридична освіта, строительное образование, юридическое образование
Бібліографічний опис
Тунтула А. С. Возможности учебного обеспечения подготовки юристов в строительных вузах / А. С. Тунтула // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол.: П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ : Бескиди, 2017. – Перша наук. практ. конф., Київ, 3 листопада 2017р. - С. 223 - 230. - Бібліогр. : 2 назви.