Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства

Анотація
У статті наведено результати багаторічних досліджень та пошуків шляхів підвищення ефективності роботи будівельних організацій через удосконалення системи управління якістю. Впровадження і розвиток системи управління якістю у будівельній організації сприяє підвищенню ділової досконалості персоналу і організації в цілому. Державними будівельними нормами України «Організація будівельного виробництва» (А1-3-5) передбачається наявність системи управління якістю у кожній будівельній організації (п. 9.2). З досвіду роботи ВАТ «ДБК-3» сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги» дозволяє підняти ділову досконалість організації до 250 – 300 балів за 1000-бальною шкалою оцінювання EFQM. Далі необхідно використовувати такий інструмент, як модель досконалості TQM, що дозволить підняти рівень досконалості організації до 450 – 500 балів. Іншого шляху поки що не існує. Ці моделі спонукають організацію до постійного розвитку та вдосконалення. Енергоефективність, ощадливі науковомісткі технології – перевірені шляхи вирішення питання розвитку ефективного виробництва згідно з критеріями моделі досконалості.
Опис
Ключові слова
будівництво, менеджмент, якість, енергозберігаючі технології, досконалість, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства / В. І. Савенко, С. С. Савенко, В. П. Кіт [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 187 - 193. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання