Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства

Ескіз

Дата

2016

Автори

Савенко, Володимир Іванович
Савенко, Сергій Сергійович
Кіт, Василь Петрович
Шатрова, Інна Анатоліївна
Клюєва, Вікторія Василівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті наведено результати багаторічних досліджень та пошуків шляхів підвищення ефективності роботи будівельних організацій через удосконалення системи управління якістю. Впровадження і розвиток системи управління якістю у будівельній організації сприяє підвищенню ділової досконалості персоналу і організації в цілому. Державними будівельними нормами України «Організація будівельного виробництва» (А1-3-5) передбачається наявність системи управління якістю у кожній будівельній організації (п. 9.2). З досвіду роботи ВАТ «ДБК-3» сертифікована система управління якістю згідно з ДСТУ 9001-2009 «Системи управління якістю. Вимоги» дозволяє підняти ділову досконалість організації до 250 – 300 балів за 1000-бальною шкалою оцінювання EFQM. Далі необхідно використовувати такий інструмент, як модель досконалості TQM, що дозволить підняти рівень досконалості організації до 450 – 500 балів. Іншого шляху поки що не існує. Ці моделі спонукають організацію до постійного розвитку та вдосконалення. Енергоефективність, ощадливі науковомісткі технології – перевірені шляхи вирішення питання розвитку ефективного виробництва згідно з критеріями моделі досконалості.

Опис

Ключові слова

будівництво, менеджмент, якість, енергозберігаючі технології, досконалість, кафедра організації і управління будівництвом, кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

Ділова досконалість, якість, енергозберігаючі технології – ефективні засоби розвитку підприємства / В. І. Савенко, С. С. Савенко, В. П. Кіт [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 187 - 193. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset