Художнє проектування та паркове мистецтво

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ХДАДМ
Анотація
Розглядаються приклади формування арт-просторів, декоративного оформлення природних ландшафтів, художніх творів із рослин. Викладений матеріал стане у нагоді в процесі навчання художньому проектуванню паркового мистецтва. The artistic design and park art. The examples of art spaces formation, nature landscapes decoration and artworks with plants are considered. The stated material fosters the artistic design study of park art. Key words: artistic design, park art, decoration, art spaces, artworks with plants.
Опис
Ключові слова
художнє проектування, паркове мистецтво, декоративне оформлення, арт-простори, твори із рослин, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Праслова В. О. Художнє проектування та паркове мистецтво / В. О. Праслова // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті : зб. наук. праць / Харк. держ. академ. дизайну і мистецтва. - Харків : ,ХДАДМ, 2012. - № 2. - С. 32-34. - Бібліогр. : 6 назв.