Сучасні шляхи розвитку ландшафтної архітектури

Ескіз

Дата

2021

Автори

Гордієнко, О. О.
Сєдак, О. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ОДАБА

Анотація

В наш час ландшафтна архітектура стала одним з провідних видів архітектурної діяльності, направлена на створення гармонійного і цілісного образного оточення людини. Виникла нова філософія сучасної ландшафтної архітектури: перехід від візуальних переваг до функціональних й екологічних, утворення стійких, ресурсозберігаючих підходів з організації життєвого простору. У пошуках сучасної практики ландшафтної архітектури відбувається взаємодія людини з навколишнім природним (міським чи приміським) середовищем. Її завдання - організація простору у відповідності з функціональними, екологічними та естетичними вимогами, формування позитивних емоцій у людини - давно вийшли за межі суто садово-паркового мистецтва і більше не обмежуються озелененням, під яким певний час розумілося "заповнення" насадженнями просторів, вільних від забудови. Виникли тенденції в області ландшафтної архітектури, спрямовані на об'єднання природних і технологічних процесів у створенні "живих екосистем", спроможних не протистояти один одному. На поч. XXІ ст. ситуація в ландшафтній архітектурі змінилася ще більш докорінно: садово-паркове мистецтво отримало іншу екологічну спрямованість, маючи більш глобальні принципи й завдання у планетарних масштабах й, у першу чергу, з відновленням біосфери.

Опис

Ключові слова

кафедра містобудування, ландшафтна архітектура, природа в місті, живі екосистеми

Бібліографічний опис

Гордієнко О. О. Сучасні шляхи розвитку ландшафтної архітектури / О. О. Гордієнко, О. І. Сєдак // Стан, проблеми та перспективи розвитку сучасних міст : збірка тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції ( Одеса 23-24 вересня 2021 р. ) / Одеська держ. академія буд-ва і архіт., Нац. спілка архіт. України ; відп. за вип. Н. Р. Антонюк. - Одеса : ОДАБА, 2021. - С. 55 - 58.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset