Використання принципів та підходів гнучкої методології (Agile) при плануванні та реалізації навчального процесу

Ескіз недоступний
Дата
2019
Автори
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Процес розроблення освітньої програми є складним, оскільки враховує багато зацікавлених сторін (учні, вчителі, батьки, адміністратори, роботодавці та уряд). Кожна із зацікавлених сторін має конкурентні пріоритети, графік, обсяг, якість, ризики, ресурси та обмеження витрат. Великі комплексні проекти вимагають від керівництва кваліфікованого та досвідченого менеджера проектів. Має місце підготовка навчальних планів для спільних міжнародних освітніх програм із застосуванням інструментів та технологій Agile. Основним “замовником” в цій програмі є студент, а кінцева мета кожного проекту в рамках програми – компетенція студента на ринку праці після отримання диплому. Тому цю програму можна вважати складною, та такою, що постійно динамічно еволюціонує, оскільки потреби ринку праці Китаю постійно змінюються та розвиваються.
Опис
Ключові слова
розроблення освітньої програми, планування навчального процесу, спеціалізована навчальна програма
Бібліографічний опис
Чжу Тін Використання принципів та підходів гнучкої методології (Agile) при плануванні та реалізації навчального процесу / Чжу Тін // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 132-138. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання