Дослідження поведінки електромагнітної ударно-вібраційної системи в умовах взаємодії з робочим середовищем

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена дослідженню взаємодії робочого середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Створено дослідно-експериментальний стенд, що включає ударно-вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Для експериментальних досліджень параметрів середовища використано тензометричне обладнання. Проведено комплекс експериментальних досліджень з використанням методу динамічної петлі гістерезису для висоти суміші до 1 м. Здійснено спектральний аналіз напружень в бетонній суміші та отримано експериментальну закономірність його зміни в процесі ущільнення. Запропоновано нову магнітно-підвішану конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху.
Опис
Ключові слова
ударно-вібраційна установка, динамічна петля гістерезису, тензометричне обладнання, магнітно-підвішана конструкція ударника, кафедра технології будівельного виробництва, кафедра електротехніки та електроприводу
Бібліографічний опис
Басараб В. А. Дослідження поведінки електромагнітної ударно-вібраційної системи в умовах взаємодії з робочим середовищем / В. А. Басараб, І. М. Кравченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 155 - 161. - Бібліогр. : 23 назви.
Зібрання