Дослідження поведінки електромагнітної ударно-вібраційної системи в умовах взаємодії з робочим середовищем

Ескіз

Дата

2018

Автори

Басараб, Володимир Аксенійович
Кравченко, Ігор Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена дослідженню взаємодії робочого середовища (бетонної суміші) з робочим органом електромагнітної ударно-вібраційної установки для віброущільнення будівельних сумішей. Створено дослідно-експериментальний стенд, що включає ударно-вібраційну установку та апаратуру прийому, запису та аналізу даних. Для експериментальних досліджень параметрів середовища використано тензометричне обладнання. Проведено комплекс експериментальних досліджень з використанням методу динамічної петлі гістерезису для висоти суміші до 1 м. Здійснено спектральний аналіз напружень в бетонній суміші та отримано експериментальну закономірність його зміни в процесі ущільнення. Запропоновано нову магнітно-підвішану конструкцію підвіски ударника, що дає змогу реалізовувати полічастотний режим руху.

Опис

Ключові слова

ударно-вібраційна установка, динамічна петля гістерезису, тензометричне обладнання, магнітно-підвішана конструкція ударника, кафедра технології будівельного виробництва, кафедра електротехніки та електроприводу

Бібліографічний опис

Басараб В. А. Дослідження поведінки електромагнітної ударно-вібраційної системи в умовах взаємодії з робочим середовищем / В. А. Басараб, І. М. Кравченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 155 - 161. - Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset