Формування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій предметних областей

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано одну концепцію побудови ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій функціональних предметних областей інвестиційно-будівельного комплексу з метою підвищення рівня інтероперабельності сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС), що застосовуються в життєвому циклі будівель та споруд.
Опис
Ключові слова
інтероперабельність, застосування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів та процесів в КІС будівництва, таксономічні і мереологічні ієрархії знань та даних, тезаурус - ієрархічно організована сукупність концептів (термінів), алгоритм класифікаційного уточнення і мереологічно-структурної деталізації об’єктів і процесів, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Формування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій предметних областей / В. Б. Задоров, В. В. Демченко, В. Т. Шпирний, І. В. Бондаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 10. – С. 106 - 111. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання