Формування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій предметних областей

Ескіз

Дата

2012

Автори

Задоров, В. Б.
Демченко, В. В.
Шпирний, В. Т.
Бондаренко, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано одну концепцію побудови ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій функціональних предметних областей інвестиційно-будівельного комплексу з метою підвищення рівня інтероперабельності сучасних комп’ютерних інформаційних систем (КІС), що застосовуються в життєвому циклі будівель та споруд.

Опис

Ключові слова

інтероперабельність, застосування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів та процесів в КІС будівництва, таксономічні і мереологічні ієрархії знань та даних, тезаурус - ієрархічно організована сукупність концептів (термінів), алгоритм класифікаційного уточнення і мереологічно-структурної деталізації об’єктів і процесів, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Формування ієрархічних інформаційних моделей об’єктів і процесів з використанням онтологій предметних областей / В. Б. Задоров, В. В. Демченко, В. Т. Шпирний, І. В. Бондаренко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2012. – № 10. – С. 106 - 111. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset