Декоративні особливості феномену "води" для сучасної архітектурно-ландшафтної організації територій: вивчення газоподібного стану

Ескіз

Дата

2018

Автори

Рубан, Л. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена вивченню декоративних особливостей феномену «води» для архітектурно - ландшафтних цілей у газоподібному стані, як одному із трьох можливих фізичних станів існування водного компоненту. Вода в газоподібному стані у вигляді пари розглянута як декоративний та естетичний композиційний елемент архітектурно-ландшафтної організації територій; виявлено основні композиційні характеристики та прийоми її використання.

Опис

Ключові слова

кафедра ландшафтної архітектури, архітектурно-ландшафтна організація територій, декоративні особливості феномену «води», газоподібний стан води, динаміка, архитектурно-ландшафтная организация территорий, декоративные особенности феномена «воды», газообразное состояние воды, динамика, landscape-architectural territory organization, decorative features of “water” phenomenon, gaseous state of water, dynamics

Бібліографічний опис

Рубан Л. І. Декоративні особливості феномену "води" для сучасної архітектурно-ландшафтної організації територій: вивчення газоподібного стану / Л. І. Рубан // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 16. - С. 262-269. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset