Перспективи міні-квартири на ринку житла

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Присвячена особливостям формування квартир малих площ, зокрема особливому сегменту на ринку житла смарт-квартир, їх об’ємно-просторовій організації, специфіці планувальних рішень, особливостей функціонального наповнення.
Опис
Ключові слова
малометражні житлові одиниці, смарт-квартира, функціональне зонування, корисна площа, планувальні рішення, об’ємно- просторова організація, малометражные жилые единицы, смарт-квартира, функциональное зонирование, полезная площадь, планировочные решения, объемно-пространственная организация, small-scale residential units, smart-apartment, functional zoning, useful area, planning decisions, spatial organization
Бібліографічний опис
Гнат Г. О. Перспективи міні-квартири на ринку житла / Г. О. Гнат, Т. O. Васьків // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 615-624. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання