Перспективи міні-квартири на ринку житла

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Гнат, Г. О.
Васьків, Т. O.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Присвячена особливостям формування квартир малих площ, зокрема особливому сегменту на ринку житла смарт-квартир, їх об’ємно-просторовій організації, специфіці планувальних рішень, особливостей функціонального наповнення.
Опис
Ключові слова
малометражні житлові одиниці, смарт-квартира, функціональне зонування, корисна площа, планувальні рішення, об’ємно- просторова організація, малометражные жилые единицы, смарт-квартира, функциональное зонирование, полезная площадь, планировочные решения, объемно-пространственная организация, small-scale residential units, smart-apartment, functional zoning, useful area, planning decisions, spatial organization
Бібліографічний опис
Гнат Г. О. Перспективи міні-квартири на ринку житла / Г. О. Гнат, Т. O. Васьків // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 615-624. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання