Перспективи міні-квартири на ринку житла

Ескіз

Дата

2018

Автори

Гнат, Г. О.
Васьків, Т. O.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Присвячена особливостям формування квартир малих площ, зокрема особливому сегменту на ринку житла смарт-квартир, їх об’ємно-просторовій організації, специфіці планувальних рішень, особливостей функціонального наповнення.

Опис

Ключові слова

малометражні житлові одиниці, смарт-квартира, функціональне зонування, корисна площа, планувальні рішення, об’ємно- просторова організація, малометражные жилые единицы, смарт-квартира, функциональное зонирование, полезная площадь, планировочные решения, объемно-пространственная организация, small-scale residential units, smart-apartment, functional zoning, useful area, planning decisions, spatial organization

Бібліографічний опис

Гнат Г. О. Перспективи міні-квартири на ринку житла / Г. О. Гнат, Т. O. Васьків // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14-15. - С. 615-624. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced