Імітаційне моделювання умов виникнення місцевих розмивів русел рік

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ходневич, Я. В.
Стефанишин, Д. В.
Корбутяк, В. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Юстон

Анотація

Запропоновано підхід до прогнозування місцевих розмивів русел та берегів рік на основі імітаційного комп’ютерного моделювання, який ґрунтується на ідеї синтезу результатів геоінформаційного аналізу, морфологічних, гідрологічних і гідравлічних досліджень та чисельного математичного моделювання кінематики місцевих розвинутих турбулентних течій за русловими утвореннями. Підхід дозволяє виявляти потенційно небезпечні ділянки рік, де можлива інтенсифікація місцевої руслової і берегової ерозії в залежності від основних гідроморфологічних характеристик русла ріки та типу руслового процесу. Показано, що при математичному моделюванні кінематичних характеристик місцевих турбулентних течій за русловими утвореннями можуть використовуватися дані дистанційного зондування Землі та геопросторового аналізу. Математичне моделювання кінематичних характеристик потоку здійснюється в межах тривимірної моделі з використанням рівнянь Рейнольдса.

Опис

Ключові слова

геопросторовий аналіз, дистанційне зондування Землі, імітаційне моделювання, інтелектуальна задача, місцеві руслові деформації, рівняння Рейнольдса, прогнозування, русловий процес

Бібліографічний опис

Ходневич Я. В. Імітаційне моделювання умов виникнення місцевих розмивів русел рік / Я. В. Ходневич, Д. В. Стефанишин, В. М. Корбутяк // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інфрм. простору ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 112-123. – Бібліогр. : 30 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset