Анализ подходов к опредилению причин перерасхода затрат строительных проектов

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
НДІБВ
Анотація
У статті вивчаються питання, пов'язані з проблемою оцінки фактичної вартості будівельних проектів. Досліджено різні підходи до визначення причин перевитрат. Виявлено основні ризики, які призводять до перевитрат. Розглянуто варіанти прогнозування вартості будівництва за допомогою економіко-математичних моделей.
Опис
Ключові слова
перерасход, недооценка, риски, неопределенность, стоимость строительства, превышение расходов, моделирование стоимости, перевитрати, недооцінка, ризики, невизначеність, вартість будівництва, перевищення витрат, моделювання вартості, cost overruns, cost underestimation, risk, uncertainty, construction costs, cost escalation, cost modeling, кафедра економіки будівництва
Бібліографічний опис
Шапошникова И. А. Анализ подходов к определению причин перерасхода затрат строительных проектов / И. А. Шапошникова // Будівельне виробництво : міжвід. наук.-техн. зб. / Наук.-дослід. ін-т буд. виробн.; гол. ред. В. С. Балицький. – Київ, 2016. - Вип. 61 (2). - С. 63 - 70. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання