Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ)

Ескіз

Дата

2015

Автори

Панасюк, І. В.
Томільцева, А. І.
Зуб, Л. М.
Погорєлова, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТІГІП

Анотація

На прикладі системи озер «Опечень» досліджено вміст біогенних речовин у воді міських водойм із значним антропогенним освоєнням водоохоронної зони, відзначено, що основними джерелами забруднення є поверхневий стік, що сприяє посиленню процесів антропогенної евтрофікації. За вмістом біогенів води озер системи «Опечень» можна характеризувати як «помірно забруднені», подекуди – «погані», «брудні».

Опис

Ключові слова

водоохоронні зони, якість води, ГДК, гідроекосистеми, забруднення

Бібліографічний опис

Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ) / І. В. Панасюк, А. І. Томільцева, Л. М. Зуб, Ю. В. Погорєлова // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ : ІТІГІП, 2015. - Вип. 20. – С. 63-69. – Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced