Визначення засобів фінансово-економічного регулювання землекористування в умовах інституціональних перетворень

Ескіз

Дата

2017

Автори

Третяк, Наталія Антонівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

За роки незалежності, українська ринкова економіка на старті свого формування не набула певних фінансово-економічних інструментів, які б дозволили їй розвиватися та ефективно функціонувати та конкурувати на світовому ринку. На думку, В. Полтеровича, це пов’язано з тим, що більшість країн Східної Європи потрапили до «інституційної пастки». Зарубіжний досвід показує, що одним із головних чинників розвитку ринкової економіки та посилення інноваційних процесів у суспільстві, підвищення конкурентоспроможності регіонів та країни на світовому ринку є рівень розвитку інституційного середовища країни. Тобто, без кардинальних інституційних перетворень щодо фінансово-економічного регулювання, які враховуватимуть сучасні економічні реалії, неможливо досягти ефективної дії, а отже, і довгострокової конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках. Адже всі землевласники і землекористувачі мають бути впевнені, що їхні інтереси захищаються державою, а закони діють на всіх відповідно до економічної ситуації. Особливо це стосується інструментів, які більшою мірою орієнтовані на сферу фінансів (нормативна грошова оцінка земель, земельний податок, орендна плата, капіталізація, інвестиції тощо).

Опис

Ключові слова

ринкова економіка, фінансово-економічне регулювання, інституціальні перетворення

Бібліографічний опис

Третяк Н. А. Визначення засобів фінансово-економічного регулювання землекористування в умовах інституціональних перетворень / Н. А. Третяк // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архтектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 2 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 198 - 201. - Бібліогр. : 3 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset