Cистема контракту на управління будівництвом в контексті інтегрованого виконання проектів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Бугров, Олександр Валентинович
Бугрова, Олена Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто сприятливі можливості щодо запровадження методу інтегрованого виконання проектів (IPD) шляхом адаптації його новітніх, інноваційних принципів до інших систем організації проектування і будівництва об’єктів, зокрема, системи контракту на управління будівництвом (CMAR). В статті дискутується питання щодо кількості таких принципово відмінних систем і наводяться аргументи на користь трактування «6+1». Доведено, що IPD, на відміну від решти систем організації проектування і будівництва, є не засобом співпраці бізнесових суперників в рамках контрактних відносин, а механізмом інтеграції інтересів зацікавлених сторін навколо місії проекту, а також об’єднання інформації, компетенцій, знань і досвіду учасників проекту з метою максимального покращення його результатів. На основі дослідження розкрито роль цього методу в загальній еволюції відповідних систем і запропоновано доцільний шлях його впровадження в Україні.

Опис

Ключові слова

інтегроване виконання проектів, інформаційна модель об’єкта, система контракту на управління будівництвом, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бугров О. В. Система контракту на управління будівництвом в контексті інтегрованого виконання проектів / О. В. Бугров, О. О. Бугрова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 24 - 32. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset