Ревалоризація як складова процесу відновлення та сталого розвитку історичного малого міста

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Лещенко, Н. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті пропонується розглядати ревалоризацію як реставраційну трансформацію для занедбаного історичного середовища, що має стати першим етапом, основою у процесі відновлення та сталого розвитку історичного малого міста. Визначаються причини деградації історичної забудови малих міст та пропонується стратегія її відновлення та підвищення цінності. В якості приклада розглядається проект ревалоризації забудови та міського середовища історичного центру смт. Олики Волинської області.
Опис
Ключові слова
ревалоризація, реставраційна трансформація, історичне мале місто, відновлення, сталий розвиток, ревалоризация, реставрационная трансформация, исторический малый город, восстановление, устойчивое развитие, revalorization, restoration transformation, historical small town, restoration, sustainable development, Кафедра інформаційних технологій в архітектурі
Бібліографічний опис
Лещенко Н. А. Ревалоризація як складова процесу відновлення та сталого розвитку історичного малого міста / Н. А. Лещенко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 13. – С. 49-53. - Бібліогр. : 4 назв.
Зібрання