Організаційна структура електронного управління проектами

Ескіз

Дата

2018

Автори

Медведєва, Олена Михайлівна
Єгорченкова, Наталія Юріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано розглянути організаційну структуру електронного управління проектами. Показано розподіл функцій, визначення взаємозв’язку і підпорядкування між учасниками команди проектів. Описано ключові ролі е-РМ, до яких належать: відповідальний за електронний проектний менеджмент, адміністратор, ментор, виконавці та субвиконавці. Показано, що взаємодії між вказаними ролями утворюють зони відповідальності членів команд проектів, які являють собою піраміди взаємодій. На основі цих взаємодій побудована пірамідальна організаційна структура, яка застосовується для електронного проектного менеджменту. Формально представлені всі взаємодії між ролями проекту, а також взаємодії ролей з електронним менеджером проектів. Розглянуто приклад формування плану проекту в електронному менеджері проектів.

Опис

Ключові слова

електронне управління проектами, організаційна структура, команда проекту

Бібліографічний опис

Медведєва О. М. Організаційна структура електронного управління проектами / О. М. Медведєва, Н. Ю. Єгорченкова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 33. – С. 51-56. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset