Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку

Анотація
Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).
Опис
Ключові слова
еколого-економічні системи, еколого-орієнтований інноваційний розвиток, інвестиційна інфраструктура, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра теплогазопостачання і вентиляції, кафедра менеджменту в будівництві, біосферосумісність
Бібліографічний опис
Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку / Д. О. Чернишев, М. А. Дружинін, К. М. Предун [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 193-201. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання