Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку

Ескіз

Дата

2019

Автори

Чернишев, Денис Олегович
Дружинін, Максим Андрійович
Предун, Костянтин Миронович
Приходько, Дмитро Олександрович
Горбач, Максим Володимирович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Здійснено системний аналіз сталого розвитку еколого-економічних систем. Визначено загальносистемні принципи і закономірності функціонування складних систем, на основі яких повинна бути сформована загальна теорія сталого розвитку. Розглянуто сучасну практику містобудівних інновацій, що заснована на принципах біосферної сумісності. Істотну роль у цьому відіграє узгоджене застосування техніко-технологічних та організаційно-економічних інновацій у ресурсно-екологічній сфері. Набули подальшого розвитку методологічні підходи до формування механізмів управління сталим розвитком еколого-економічних систем на основі побудови партиципаторної моделі розвитку інвестиційної інфраструктури регіону (на прикладі конкурентоспроможності регіональних ринків житла).

Опис

Ключові слова

еколого-економічні системи, еколого-орієнтований інноваційний розвиток, інвестиційна інфраструктура, кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра організації та управління будівництвом, кафедра теплогазопостачання і вентиляції, кафедра менеджменту в будівництві, біосферосумісність

Бібліографічний опис

Вдосконалення системи функціональних економіко-технологічних та екологічних оцінок біосферосумісного розвитку / Д. О. Чернишев, М. А. Дружинін, К. М. Предун [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 193-201. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset