Сенсорная архитектура - философия единства человека, архитектуры и природы

Ескіз недоступний
Дата
2010
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Донбаська національна академія будівництва і архітектури
Анотація
Определены основные тенденции в архитектуре: рациональный и органический способ восприятия окружающей среды. Рассмотрены исторические примеры органического подхода в архитектуре. Дано определение "сенсорной" архитектуры как архитектуры, воздействующей на человеческие чувства, вызывающей определенные переживания и эмоции. Визначено основні тенденції в архітектурі: раціональний і органічний спосіб сприйняття навколишнього середовища. Розглянуто історичні приклади органічного підходу в архітектурі. Дано визначення "сенсорної" архітектури як архітектури, що впливає на людські почуття, викликає певні переживання та емоції. На основі теоретичних робіт представників напрямку сформульовано характерні особливості сенсорної архітектури: філософська обґрунтованість, контекстуальність, урахування традицій, використання природних будівельних матеріалів й озеленення, використання топографії місцевості, ірраціональність, мінливість, незавершеність, толерантність, сомасштабність людині, екологічна й соціальна відповідальність. Визначено принципи сенсорної архітектури: дотримування філософії єдності людини, природи й архітектури; крихкість і мінливість архітектурного образу; моделювання людських почуттів та емоцій; принцип не заподіяння шкоди людині, природі й всій планеті.
Опис
Ключові слова
кафедра містобудування, сенсорна архітектура, тактильність, сприйняття, эмоциональность, сенсорность, толерантность, экологическая ответственность
Бібліографічний опис
Емельянова О. И. Сенсорная архитектура - философия единства человека, архитектуры и природы / О. И. Емельянова, А. В. Вязовская // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури : зб. наук. праць. - 2010. - № 2 (82). - С. 68 - 71. - Бібліогр. : 9. - (Серія: Проблеми архітектури і містобудування).