Нечітка багатокритеріальна задача розміщення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Полтараченко, Наталія Іванівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто задачу розташування джерел цільового продукту при проектуванні інженерної мережі з взаємозалежними критеріями якості та нечіткими числами, які виражають невизначеність даних. Побудовано графічну модель задачі, графічну модель взаємозалежних критеріїв якості, запропоновано декомпозицію обчислення функцій належності критеріїв якості.
Опис
Ключові слова
інженерна мережа, математична модель, багатокритеріальна задача, нечіткі числа, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Полтараченко Н. І. Нечітка багатокритеріальна задача розміщення / Н. І. Полтараченко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2014. – № 17. – С. 121 - 124. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання