Визначення характеру зміни діаметра розподільчого дренажного трубопроводу вздовж шляху

Ескіз

Дата

2024-03

Автори

Кравчук Андрій
Кравчук Олександр
Чабанюк Роман
Кравчук Ольга

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В даній роботі на основі проведеного аналізу системи диференційних рівнянь, що описують рух рідини зі змінною витратою в розподільчих напірних дренажних трубопроводах змінного (тако-го, що зменшується) за довжиною перерізу, розроблена методика розрахунку гідравлічних ха-рактеристик і конструктивних параметрів даних труб. В роботі розглянуто найбільш загальний випадок роботи розподільників при наявності над трубою горизонтального рівня ґрунтових вод. При аналізі вихідних рівнянь було розглянуто варіант роботи розподільчих трубопроводів, при якому всередині напірного каналу за всією його довжиною забезпечувалась постійна за величи-ною середня швидкість руху потоку рідини. Величина цієї швидкості залежить від грануломет-ричних особливостей навколишнього ґрунту, в якому прокладено трубопровід, і фільтраційних характеристик матеріалу бічних стінок трубопроводів. При дослідженні вихідних рівнянь і отриманні розрахункових залежностей було використано поняття умовного нескінченно довгого розподільчого трубопроводу або трубопроводу обмеженої довжини того, що має нескінченну просякненість поверхні бічних стінок. Головною особливістю якого є можливість прийняття рів-ним близьким до нуля напору в його кінцевому перерізі. Вказане припущення практично не впливає на отримані кінцеві результати. Аналіз представлено в безрозмірному вигляді. Отримані розрахункові формули досить прості і зручні у використанні. Для ілюстрації представлених за-лежностей в роботі приведені відповідні графіки.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, розподільчий дренажний трубопровід, гідравлічний коефіцієнт тертя, фільтраційний опір, змінна витрата

Бібліографічний опис

Визначення характеру зміни діаметра розподільчого дренажного трубопроводу вздовж шляху / А. Кравчук, О. Кравчук, О. Чабанюк, О. Кравчук // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Тугай. – Київ : КНУБА, 2024. – Вип. 46. – С. 14 - 19. – Бібліогр. : 16 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced