Проблеми сільського та дрібних фермерських господарств на території України

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мельник, Олександра Андріївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Бескиди

Анотація

Сільське господарство - одна з найважливіших галузей виробничої сфери, яке займається вирощуванням сільськогосподарських культур і розведенням тварин для забезпечення населення продуктами харчування, а промисловості - сировиною. Головним засобом виробництва у сільському господарстві є земля. Одночасно вона є і предметом праці, який завдяки родючості дає можливість вирощувати культурні рослини. Тобто земля є природним ресурсом, на якому базується сільськогосподарське виробництво. З огляду на те, що Україна є великою сільськогосподарською державою і провідним постачальником продовольства в світі, вона знаходиться в центрі уваги міжнародної спільноти. У цій країні повним ходом йде оновлення і модернізація методів ведення сільського господарства, а також політики, законодавства та виробничо-збутових ланцюжків, які мають вплив на виробників і на споживачів сільськогосподарської продукції.

Опис

Ключові слова

сільське господарство, дрібні фермерські господарства, сільськогосподарська продукція, кафедра політичних наук

Бібліографічний опис

Мельник О. А. Проблеми сільського та дрібних фермерських господарств на території України / О. А. Мельник // Регіональна політика : історія, політико-правові засади, архітектура, урбаністика : зб. наук. праць : в 3 ч. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков (голова) [та ін.]. – Київ ; Тернопіль : Бескиди, 2017. - Вип. 3, ч. 3 : Третя міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 22 - 23 листопада 2017 р. - С. 75 - 78. - Бібліогр. : 1 назва.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset