Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Запорожець, Олександр Іванович
Клапченко, Василь Іванович
Левченко, Лариса Олексіївна
Панова, Олена Василівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджено зниження рівня геомагнітного поля у будівлях. Виявлено, що ослаблення геомагнітного поля залежить від загальної маси та просторового розташування феромагнітних елементів конструкцій. Для цілей прогнозування аномалій геомагнітного поля у будівлях на стадії проектування та будівництва доцільне використання моделювання просторових розподілів магнітних полів у приміщеннях.
Опис
Ключові слова
геомагнітне поле, напруженість, індукція, коефіцієнт ослаблення, моделювання, екранування, ослаблення, geomagnetic field, intensity, induction, attenuation coefficient, shielding, attenuation, геомагнитное поле, напряжённость, индукция, коэффициент ослабления, моделирование, экранирование, ослабление, кафедра фізики
Бібліографічний опис
Сучасні підходи до моделювання просторових змін геомагнітного поля у будівлях та спорудах / О. І. Запорожець, В. І. Клапченко, Л. О. Левченко, О. В. Панова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 21. – С. 133-138. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання