Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесах

Ескіз

Дата

2015

Автори

Гладілін, В. М.
Чуланов, П. О.
Шудра, Н. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті запропоновано розглянути визначення моделі горизонтальних та вертикальних векторів зміщення точок (деформацій) промислового обладнання як динамічної системи в тривимірному просторі. Моделювання виконано на основі складання векторів за правилом паралелограма та множення векторів. Сучасне визначення і правильне використання даних про деформації дасть можливість збільшити строк планової та безпечної експлуатації промислового обладнання.

Опис

Ключові слова

деформації, часткові (кутові, горизонтальні, вертикальні) деформації, відносні деформації, кафедра інженерної геодезії, кафедра аерокосмічної геодезії,

Бібліографічний опис

Гладілін В. М. Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесах / В. М. Гладілін, П. О. Чуланов, Н. С. Шудра // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 62. - С. 44-55. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced