Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Гладілін, В. М.
Чуланов, П. О.
Шудра, Н. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті запропоновано розглянути визначення моделі горизонтальних та вертикальних векторів зміщення точок (деформацій) промислового обладнання як динамічної системи в тривимірному просторі. Моделювання виконано на основі складання векторів за правилом паралелограма та множення векторів. Сучасне визначення і правильне використання даних про деформації дасть можливість збільшити строк планової та безпечної експлуатації промислового обладнання.
Опис
Ключові слова
деформації, часткові (кутові, горизонтальні, вертикальні) деформації, відносні деформації, кафедра інженерної геодезії, кафедра аерокосмічної геодезії,
Бібліографічний опис
Гладілін В. М. Визначення моделі зміщення точок технологічного обладнання при деформаційних процесах / В. М. Гладілін, П. О. Чуланов, Н. С. Шудра // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 62. - С. 44-55. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання