Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Шабала, Євгенія Євгенівна
Полторак, Олександр Борисович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описано принцип побудови математичної моделі, яка дозволяє визначити причинно-наслідкові зв’язки між дефектами будівельних конструкцій і факторами, що впливають на ці події. Результати цього моделювання повинні бути такими, щоб їх можна було застосовувати для прийняття рішень щодо управління за технічним станом обстежуваних споруд. Розглянуто алгоритм здійснення операції фазифікації. Для будівельних конструкцій необхідно виділити сукупність параметрів стану, які впливають на дефекти будівельних конструкцій, але слабо змінюються з часом. Друга група параметрів стану будівельних конструкцій, під впливом випадково діючих факторів, може змінюватися з часом. Цю особливість можна використати для прогнозування стану споруд. В якості аналізованого пошкодження будівельної конструкції розглядаються тріщини. Наявність і характер тріщин в конструкції встановлюються під час обстеження споруди. Запропонований підхід дозволяє знизити рівень невизначеності при плануванні експлуатаційних впливів на споруди, а також створити передумови автоматизації складної логічної обробки експериментальних і експертних даних.
Опис
Ключові слова
нечітка база знань, дефекти, лінгвістичні змінні, терм-множина, фазифікація, нечітка логіка, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Шабала Є. Є. Побудова системи нечіткого виведення діагностики технічного стану будівельних конструкцій / Є. Є. Шабала, О. Б. Полторак // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 143 - 150. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання