Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій

Ескіз

Дата

2013

Автори

Триснюк, В. М.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ІТГІП

Анотація

Розглядається комплексний підхід до аналізу екологічної безпеки регіону, що включає проектування бази даних екологічного моніторингу, методи обробки та аналізу багатовимірної інформації про забруднення атмосфери, нові ГІС-технології побудови екологічних карт та виявлення територій підвищеного ризику. Для полегшення змістовної інтерпретації даних моніторингу і результатів аналізу розроблено систему візуалізації екологічних індексів, які можна безпосередньо наносити на електронну карту регіону з різним екологічним статусом. Дані екологічного моніторингу компонентів довкілля регіонального рівня і результати аналізу представлені у вигляді карт статистичних поверхонь.

Опис

Ключові слова

статистична обробка, комп'ютерна програма, ґрунти, атмосфернеповітря

Бібліографічний опис

Триснюк В. М. Комплексний аналіз екологічної безпеки регіону на основі статистичної обробки та сучасних ГІС-технологій / В. М. Триснюк // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2013. – Вип. 12. – С. 178 – 187. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset